Sinh mệnh như sương sớm
Ngưng đọng rồi vụt tan
Cứ long lanh trong sáng
Những ngày nơi nhân gian

Tương phùng không đoán trước
Biệt ly chẳng do mình
Đến đi như lá cỏ
Mé nào chẳng tử sinh

Một mai mi khép lại
Tan vào giữa đất trời
Hành lý nơi trần thế
Thứ gì là của tôi?

Tác giả: Lục Diệu

Từ Khóa: