Triển lãm cơ thể người: Bạn lựa chọn điều gì cho mình?

Triển lãm cơ thể người: Bạn lựa chọn điều gì cho mình?

Aristotle, người đặt nền móng cho khoa học cổ đại đồng thời cũng là một triết học gia vĩ đại của Hy Lạp khuyên con người rằng: “Ai muốn nhìn nhận một cách đúng đắn thì cần phải biết nghi ngờ đúng cách”. Vậy trước ...