Kỹ thuật bào chế thuốc Đông y của người xưa

Bệnh & Thuốc 01/10/18, 06:22

Các thầy thuốc Đông y cổ đại quan niệm, dùng thuốc hơn nhau ở chỗ bào chế sao tẩm. Mục đích của công việc này để giảm tính độc (nếu có), tính hàn, nhiệt, làm tăng tác dụng trị liệu của dược phẩm. Đạt được hiệu quả cuối cùng là ...