Câu chuyện cảm động của bà Nguyễn Thị Hòa, ở Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội: Cột sống của bà đã hồi phục nhờ tu luyện Đại Pháp!