Biển Đông, nơi đang có những cuộc khủng hoảng tiềm ẩn về mặt Địa Chính trị, nhưng cũng là nơi mà môi trường biển đang suy giảm nghiêm trọng do các hoạt động của con người.

Theo một nghiên cứu mới của CSIS - Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, trong những thập niên gần đây, việc gia tăng đánh bắt, nạo vét và bồi lấp cùng với việc thu hoạch sò tai tượng - một loài sò khổng lồ, đã gây thiệt hại nặng nề cho hàng nghìn loài sinh vật, khó có thể tìm thấy ở các nơi khác trên trái đất.

Các nhà nghiên cứu từ CSIS cho rằng, để bảo đảm môi trường sống cho thực vật, động vật và con người ở khu vực Biển Đông, chúng ta cần tìm hiểu qua lăng kính sinh thái học, thay vì chỉ đơn thuần là lăng kính địa chính trị.