Điều kỳ diệu đến khi có đủ niềm tin: 'Chủ tiệm tóc khỏi ung thư ác tính, không cần phẫu thuật'