Trong môi trường quân đội, được học hành bài bản và rèn luyện không ngừng, nhưng chú có một nỗi lo khó giải, đó là dù sống trong môi trường tốt với kỷ luật cao như vậy nhưng bệnh tật luôn theo đuổi. Cuộc sống của chú có lẽ mãi là chuỗi ngày lo sợ vì bệnh tật nếu như không có một sự việc xảy đến trước khi chú nghỉ hưu 3 năm…