Trong tiếng Anh, có rất nhiều từ để chỉ cơn bão. Cùng tìm hiểu một số từ vựng dưới đây nhé.

1. Storm /stɔ:m/

Storm là danh từ chung chỉ tất cả các loại bão

2. Typhoon /tai’fu:n/

Typhoon là bão xảy ra ở Tây Bắc Thái Bình Dương, gây ảnh hưởng đến Đông Nam Á, Biển Đông và Nhật Bản.

3. Cyclone /’saikloun/

Cyclone là bão xuất hiện tại Nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

4. Hurricane /’hʌrikən/

Hurricane dùng để chỉ các cơn bão biển ở Bắc Đại Tây Dương (North Atlantic Ocean), biển Caribbean, trung tâm và đông bắc Thái Bình Dương.

Hurricane xuất phát từ tên một vị thần ác của vùng biển Caribbean. Hurricane là bão gây thiệt hại nặng nề nhất.

Image may contain: ocean and water
Phân biệt Typhoon – Storm – Cyclone – Hurricane (Ảnh: Tiếng Anh Âu Úc Mỹ)

Con người nghĩ rằng mình có thể chinh phục được thiên nhiên, nhưng một khi thảm họa thiên nhiên xảy ra, sức hủy diệt của nó là rất lớn.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Cũng giống như những gì diễn ra trong đoạn clip, con người chỉ có thể bất lực nhìn nước cuốn đi nhà cửa, xe cộ thậm chí là tính mạng. 

Thiện Nhân