Virus Vũ Hán đang đe dọa châu Phi

Virus Vũ Hán đang đe dọa châu Phi

Đến nay, các quốc gia ở châu Phi là khu vực bị virus Vũ Hán tấn công sau cùng. Khi các trường hợp nhiễm bệnh đang gia tăng, nhiều quốc gia hiện đang thực hiện ...