Sự thật về Hoàng đế phong kiến Việt Nam: Chuyên quyền, độc tài hay lãnh đạo bằng nhân đức?

Câu chuyện lịch sử 27/09/21, 16:00

Có bài thơ rằng:  “Sông Đằng một dải dài ghêSóng hồng cuồn cuộn tuôn về bể ĐôngNhững người bất nghĩa tiêu vongNghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh”... (Bạch Đằng Giang Phú – Trương Hán Siêu)  Lịch sử như dòng sông dài cuốn đi trong lớp sóng của nó bao nhiêu sự ...