Trùng hợp: Tổng thống D.Trump ngã bệnh gợi nhớ cảnh Võ Vương bị nhốt ở ‘Hồng sa trận’ trong ‘Phong Thần Diễn Nghĩa’

Câu chuyện lịch sử 22/10/20, 07:30

Thế giới ngày nay phát triển một cách vượt bậc và nhanh chóng. Nước Mỹ đang liên kết Đồng minh các nước, các tổ chức chính nghĩa và các chủng tộc thiết lập một đại lực lượng trấn áp ĐCSTQ trên phạm vi toàn cầu. Trong thời khắc quan trọng, ...