Tinh hoa võ thuật Việt Nam (P.4): Học võ chân chính nghĩa là làm một người Việt chân chính 

Câu chuyện lịch sử 21/12/17, 05:43

Có bài thơ rằng:  “Sông Đằng một dải dài ghê Sóng hồng cuồn cuộn tuôn về bể Đông Những người bất nghĩa tiêu vong Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh” (Bạch Đằng Giang Phú – Trương Hán Siêu)  Lịch sử như dòng sông dài cuốn đi trong lớp sóng của nó bao nhiêu sự ...