‘Đầm lầy Washington’ liên kết chống TT Trump: Phải chăng đã trúng ‘liên hoàn kế’ ở Xích Bích?

Câu chuyện lịch sử 24/11/20, 06:30

Tổng thống (TT) Trump dường như đã dàn xếp đâu vào đấy: ‘liên hoàn kế’ đã xong, ‘mồi lửa’ sẵn sàng, muôn sự đủ cả, chỉ chờ ‘gió đông’. ‘Gió đông' ấy là gì vậy? Cuộc chiến pháp lý trong bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đang ở hồi quyết liệt: ...