Người quân tử có 3 điều giới cấm trong đời

Câu chuyện lịch sử 31/12/19, 14:00

"Đình huấn cách ngôn" của Hoàng đế Khang Hy là giáo huấn đối với các Hoàng tử, sau do Ung Chính thuật lại, chỉnh lý mà thành, trong đó có phần Hoàng đế chia sẻ về “Giới luật” mà người quân tử phải tuân theo.  Huấn viết: “Khổng tử giảng: [Quân tử ...

Tưởng Giới Thạch thích đọc sách gì nhất?

Câu chuyện lịch sử 03/12/19, 10:00

Tưởng Giới Thạch có một nền tảng tri thức thâm sâu về văn hoá truyền thống. Ông cũng là một người ham thích đọc sách, trau dồi tự học. Tinh thần ấy là tấm gương lớn cho hậu thế. Tưởng Giới Thạch xuất thân từ một gia đình theo Đạo Phật ...