Pháp nạn lớn nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc (P.4): ĐCSTQ lợi dụng Phật giáo để tuyên truyền thống chiến

Câu chuyện lịch sử 24/10/21, 10:00

ĐCSTQ tái chuyển tả khuynh: Đối nội thì “Trung Quốc hóa tôn giáo”, đối ngoại dùng “ngoại giao Phật giáo” tiến hành thống chiến... Tiếp theo Phần 1 2 3 Sau thập kỷ 80, sự dung nhẫn của ĐCSTQ đối với tôn giáo chẳng qua là vì đó là phương sách bất ...

Pháp nạn lớn nhất trong lịch sử Phật giáo TQ (P.3): Từ chiêu bài ‘Phật giáo nhân gian’ đến thủ đoạn ‘Hãm thanh phát đại tài’…

Câu chuyện lịch sử 22/10/21, 07:00

Sự cải tạo của ĐCSTQ đối với Phật giáo đã hạ gục sự tín ngưỡng đối với thăng hoa linh tính và cảnh giới tinh thần của các giáo đồ Phật giáo. “Cải cách khai phóng” của ĐCSTQ khiến người ta nhất loạt chỉ nhìn thấy tiền, mà khẩu hiệu ...

Kết tinh Tiếu đàm phong vân (2): ‘Phong kiến’ khác trung ương tập quyền – Thước, khắc bất đồng do thời đại

Câu chuyện lịch sử 18/10/21, 10:00

Nếu xét theo định nghĩa về 'phong kiến' thì những vương triều Việt Nam như Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn... không phải là thể chế 'phong kiến' mà là 'trung ương tập quyền'... Tiếp theo Kỳ 1 'Phong kiến' khác 'trung ương tập quyền' Khái niệm 'vương triều phong kiến' bắt đầu từ ...

Vượt cả Hàn Tín, đây là vị đại tướng quân duy nhất phá giải được câu “chữ Tài liền với chữ Tai” 1 vần!

Câu chuyện lịch sử 11/10/21, 12:00

Chỉ vài năm ngắn ngủi sau khi bình định "An Sử chi loạn" (755-763), vùng đất Trung Quốc dưới thời nhà Đường lại lâm vào cảnh chiến tranh... Bộc Cố Hoài Ân, thuộc hạ của viên tướng tài ba Quách Tử Nghi đã từng lập được chiến công trong thời ...