Làm thế nào văn hoá Trung Nguyên được bảo tồn trong thời ‘Ngũ Hồ loạn Hoa’ và tộc Hồ bị ‘Hán hoá’? – Tuỳ Đường thịnh thế tập 3 (2)

Câu chuyện lịch sử 22/11/22, 10:00

Sĩ tộc tức người đọc sách và làm quan là lực lượng chính để truyền thừa văn hoá. Thời kỳ 'Ngũ Hồ loạn Hoa', chiến tranh liên miên không dứt, sĩ tộc đã đem sách và một lượng lớn tiền 'áo mũ về nam', như thế văn hoá Trung Nguyên ...

Nhân vật phong vân Trung Hoa thiên cổ Minh Thành Tổ (5): Minh Thành Tổ khiêm nhường, tiếp nhận can gián, thiện đãi công thần (Phần hạ)

Câu chuyện lịch sử 21/11/22, 14:00

 (Tiếp nối phần trước) Sau khi nắm quyền trị vì thiên hạ, Thành Tổ tiến hành tuyển chọn một nhóm các đại thần thân tín "tập hợp tại Văn Uyên Các, trao đổi bàn bạc lên kế hoạch thực hiện công tác chính sự cơ mật". Trong cách cư xử ...

Vì sao thời Đông Tấn xuất hiện nhiều ‘Tứ thế Tam công’ giống Viên Thiệu? – Tuỳ Đường thịnh thế tập 2 (3)

Câu chuyện lịch sử 20/11/22, 13:00

Trong 'Tam quốc diễn nghĩa', Viên Thiệu tự Bản Sơ được giới thiệu là 'Tứ thế Tam công' (四世三公: bốn đời đều làm chức Tam công, tức Chính phủ Tổng lý). Đến thời Đông Tấn cũng xuất hiện rất nhiều người như Viên Thiệu, nhưng sự hưng khởi của những ...

Vì sao ‘Trận chiến Phì Thuỷ’ minh chứng cho câu ‘Binh bại như núi đổ’? – Tuỳ Đường thịnh thế tập 2 (2)

Câu chuyện lịch sử 19/11/22, 13:00

Trong 'Trận chiến Phì Thuỷ', Phù Kiên đem trăm vạn hùng binh, còn số người chiến đấu bên Đông Tấn lại chưa tới 10 vạn, cho nên đây là tỷ lệ 10:1, nhưng phía Đông Tấn đã giành chiến thắng.  Giới nghiên cứu lịch sử và quân sự nhìn nhận, trận ...

Truyền kỳ Lý Thái hậu triều Minh: 15 tuổi bị bán làm a hoàn, 27 tuổi trở thành Thái hậu, được nhà Thanh thờ phụng hơn 200 năm

Câu chuyện lịch sử 18/11/22, 12:00

Số phận nhiều khi đúng là rất thần kỳ, và cũng rất bất ngờ. Trên thực tế, mọi người rất khó đoán biết trước tương lai, nhưng tất cả sự kiện trong tương lai đều dựa trên các quyết định hiện tại của chúng ta. Có lẽ một ngày nào ...

Nhân vật phong vân Trung Hoa thiên cổ Minh Thành Tổ (4): Minh Thành Tổ khiêm nhường tiếp nhận lời can gián, thiện đãi công thần (Phần thượng)

Câu chuyện lịch sử 02/11/22, 14:00

Vào tháng 7 năm 1402, Yến Vương Chu Đệ tổ chức nghi lễ tế tự thiên địa tại ngoại thành phía nam, chính thức lên ngôi hoàng đế, một năm sau thay đổi niên hiệu, lưu lại dấu mốc năm Vĩnh Lạc đầu tiên. Toàn bộ chế độ chính trị, ...