Vượt cả Hàn Tín, đây là vị đại tướng quân duy nhất phá giải được câu “chữ Tài liền với chữ Tai” 1 vần!

Câu chuyện lịch sử 11/10/21, 12:00

Chỉ vài năm ngắn ngủi sau khi bình định "An Sử chi loạn" (755-763), vùng đất Trung Quốc dưới thời nhà Đường lại lâm vào cảnh chiến tranh... Bộc Cố Hoài Ân, thuộc hạ của viên tướng tài ba Quách Tử Nghi đã từng lập được chiến công trong thời ...

Sự thật về Hoàng đế phong kiến Việt Nam: Chuyên quyền, độc tài hay lãnh đạo bằng nhân đức?

Câu chuyện lịch sử 27/09/21, 16:00

Có bài thơ rằng:  “Sông Đằng một dải dài ghêSóng hồng cuồn cuộn tuôn về bể ĐôngNhững người bất nghĩa tiêu vongNghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh”... (Bạch Đằng Giang Phú – Trương Hán Siêu)  Lịch sử như dòng sông dài cuốn đi trong lớp sóng của nó bao nhiêu sự ...