Các ảnh đẹp từ khắp thế giới do thời báo Đại Kỷ Nguyên chọn lọc và sưu tầm.

Xem album ảnh đẹp tháng 11/2014

Từ Khóa: