Biết rằng rượu hát, rượu cười
Chẳng đi hết được cuối trời yêu thương
Thì muôn lớp sóng văn chương
Vẫn dào dạt ở rượu suông của mình
Biết là tài – mệnh gập ghềnh
Không cãi lý, chỉ cứu mình bằng thơ.

Biết là tài - mệnh gập ghềnh / Không cãi lý, chỉ cứu mình bằng thơ.
Biết là tài – mệnh gập ghềnh / Không cãi lý, chỉ cứu mình bằng thơ.

Trái tim thi sĩ mộng mơ
Sinh – lão – bệnh – tử có chừa ai đâu
Muốn qua một khúc sông sâu
Mà sao “không bắc được cầu” người ơi
“Thói đời hạt mẩy thường rơi
Bao nhiêu hạt lép chẳng rời nổi bông”

"Thói đời hạt mẩy thường rơi / Bao nhiêu hạt lép chẳng rời nổi bông"
“Thói đời hạt mẩy thường rơi / Bao nhiêu hạt lép chẳng rời nổi bông”

Cây cầu ngồi khóc bến sông…!

Cây cầu ngồi khóc bến sông...!
Cây cầu ngồi khóc bến sông…!

Hồng Oanh


Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Xem thêm: