Trời đã qua tiết Vu Lan
Con xin dâng mẹ muôn ngàn lời thương
Thương mẹ vất vả đủ đường
Thân cò lặn lội gió sương quản gì

Thương mẹ tuổi trẻ qua đi
Tóc giờ điểm bạc cũng vì các con
Thương mẹ năm tháng hao mòn
Con ăn no bụng phần còn mẹ ăn

Thương mẹ tuổi trẻ qua đi. tóc giờ điểm bạc cũng vì các con…

Thương mẹ bạc áo, sờn khăn
Mong con đúng hướng- mẹ răn đủ điều
Thương mẹ những sớm cùng chiều
Vai gầy gánh nặng liêu xiêu trên đường

Thương mẹ chân lấm bùn vương
Hết mùa lúa lại trồng tương trồng cà
Thương mẹ con cũng thương cha
Nhân mùa báo hiếu cài hoa lên mình

Bông hồng đỏ thắm ân tình
Nguyện con ghi tạc công sinh, dưỡng, dìu…

Thương mẹ chân lấm bùn vương, hết mùa lúa lại trồng tương trồng cà…

Thanh Bình

Từ Khóa: