Vừa gặp như đã quen thân
Duyên nợ chắc từ tiền kiếp
Chuyện đời chuyện nhà chuyện nghiệp
Hợp nhau được dịp tuôn trào.

Mỗi người một tính một nết
Sao bắt được ai giống ai
Nhà này tĩnh lặng quan sát
Nhà kia nhiều chuyện dông dài.

Vừa gặp như đã quen thân. Duyên nợ chắc từ tiền kiếp. (Ảnh: Tinhhoa.net)

Không nói thì thôi, đã nói
Là không có điểm dừng
Hiển thị tâm không buông nổi
Đời này chỉ có mình tôi.

Bạn nghe giả vờ tán thưởng
Khẩu khí bốc nên tận trời
Cũng có kẻ không nhẫn được
Đổ mẻ chan tương tơi bời.

Không nói thì thôi, đã nói. Là không có điểm dừng. (Ảnh: Pinterest.com)

Âu cũng là thói con người
Tật đố đua tranh ganh tị
Qua cơn bốc đồng rồi thôi
Thương nhau cùng thuyền cùng hội

Văn chương chuyện của muôn đời
Thị phi chỉ vì danh lợi
Hành xử theo Chân Thiện Nhẫn
Khác chi Thần tại cõi người.

Qua cơn bốc đồng rồi thôi. Thương nhau cùng thuyền cùng hội. (Ảnh: Pinterest.com)

Lan Hoàng Miên