Không nán đợi mặt trời
Bung xiêm áo
Bờ ao rực rỡ khung hoa

Đàn cá tranh nhau
Bóng hoa lung linh đáy nước
Ngoảnh mặt em cười!

Không nán đợi mặt trời. Bung xiêm áo. (Ảnh: trobaughgroup.com)

Những con ong
Vẽ vòng bay lượn
Ngóng mãi, không con nào đậu xuống

Em tủi phận ngủ vùi
Quên trời
Quên đất…

Em tủi phận ngủ vùi. Quên trời. Quên đất…(Ảnh: Flickr)

Cá nhảy đớp mồi,
Ong chui đáy hoa hút nhụy
Bóng hoa tan…

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||8d12f6814__