Lừng khừng một vạt nắng hoang
Nghiêng nghiêng cánh gió lênh loang gợn chiều
Phập phồng én nhỏ lãng phiêu
Dập dìu ong bướm mĩ miều khỏa hương

Lừng khừng một vạt nắng hoang. Nghiêng nghiêng cánh gió lênh loang gợn chiều. (Ảnh: pinterest.com)

Lan man gót lạc chán chường
Bâng khuâng phố nhỏ vương vương giấc hờ
Âm thầm lá nín lặng tờ
Ngập ngừng mây ám ngẩn ngơ mịt mùng

Âm thầm lá nín lặng tờ. Ngập ngừng mây ám ngẩn ngơ mịt mùng. (Ảnh: pinterest.com)

Bồng bềnh sương rắc mông lung
Chòng chành khói lửng chập chùng mái gianh
Lanh canh chuông nguyện an lành
Lửng lơ mùa gõ long lanh ráng hồng…

Nguyên Trân, 05/2016