Đôi lời từ Mẹ Thiên Nhiên
Cuốn theo danh lợi bạc tiền mà chi
Luân hồi đến đến đi đi
Trắng tay tay trắng mang gì được theo?
Được thua vinh nhục giàu nghèo
Đều do đức – nghiệp bám đeo mỗi đời…

Gặp khi họa báo trách Trời
Lại thêm oán Đất nói lời oan khiên
Chẳng tin nhân quả nhãn tiền
Bị ‘giả-ác-đấu’ đảo điên mị lừa
Đấu Trời, đấu Đất, đấu bừa
Đấu thêm Truyền thống… đổ thừa: “văn minh”!
Khác chi lấy đá chọi mình
Còn đem tâm trạng bất bình với ai!…

Ảnh: Việt Trí

Thời xưa hạn hán thiên tai
Đều xem mình đã làm sai những gì
Thời nay ngoảnh mặt quay đi
Thản nhiên như chẳng lụy gì đến thân
Thị phi báng bổ Thánh Thần
Bức hại tu luyện, lừa dân dối Trời!…

Nhắn ai Phật Pháp truyền rồi
Đề cao đạo đức, vãn hồi nhân luân
Tránh xa khỏi những mê lầm
Lắng nghe chân tướng nhận phần Phúc âm
Tu tâm sửa tính luyện công
Sớm mau thoát cảnh trầm luân đoạn trường…

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||9eab68a8f__

Ad will display in 09 seconds