Trung Quốc không ân hạn, Venezuela lại nặng nợ

Khác 30/04/18, 07:54

Thời gian ân hạn đối với các khoản vay của Trung Quốc đã hết hiệu lực mà không được gia hạn trong những tuần gần đây. Điều này có thể khiến Venezuela mất hàng tỷ USD doanh thu dầu hàng năm.

End of content

No more pages to load