Trong văn bản gửi các tỉnh về kế hoạch thanh kiểm tra năm 2018, Tổng cục Thuế yêu cầu các địa phương tập trung thanh kiểm tra những ngành nghề mới mang tính đặc thù như Uber, Grab, kinh doanh Game, bán hàng qua mạng.

Theo văn bản này, Tổng cục Thuế đề nghị các địa phương có kế hoạch thanh kiểm tra tối thiểu 18,5% số lượng người nộp thuế đang hoạt động thuộc diện quản lý thuế.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu tập trung kiểm tra với những doanh nghiệp thuộc ngành nghề có dư địa thu lớn như dầu khí, xăng, dầu, bệnh viện, hàng không, các tổ chức tín dụng, dược phẩm, du lịch, khách sạn, nhà hàng, casino, công ty xổ số, kinh doanh cảng biển và cảng hàng không.

Các doanh nghiệp phát sinh chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án, doanh nghiệp có giao dịch liên kết chiếm tỷ trọng lớn, kết quả kinh doanh lỗ nhiều năm hoặc thấp hơn nhiều các doanh nghiệp cùng ngành nghề lĩnh vực cũng thuộc diện thanh kiểm tra đặc biệt cần quan tâm.

Ngoài ra, cần thực hiện kiểm tra chuyên đề với các doanh nghiệp hoạt động khai thác và kinh doanh cát, sỏi trên sông, sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng như cát, sỏi, đường, sữa và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ôtô, thu mua và chế biến phế liệu, đặc biệt là vỏ lon bia.

Tổng cục Thuế cũng lưu ý các địa phương cần tập trung với doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra (5 năm trở lên), tránh tình trạng có doanh nghiệp cơ quan thuế năm nào cũng thanh tra, kiểm tra.

Đối với thanh tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng Cục Thuế yêu cầu các cục thuế tập trung nguồn lực để thực hiện theo quy định của Luật quản lý thuế nhưng lựa chọn doanh nghiệp có rủi ro cao, sao cho đảm bảo 20% doanh nghiệp có quyết định hoàn thuế trong năm.

Thu Nguyễn (tổng hợp)