Trong phiên chất vấn chiều ngày 16/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết khó khăn nhất trong xử lý ngân hàng 0 đồng là chưa có cơ chế cho nhà đầu tư.

Trước yêu cầu của một đại biểu về việc đánh giá cụ thể kết quả tái cơ cấu 3 ngân hàng 0 đồng, ông Lê Minh Hưng cho biết sau khi mua lại ngân hàng 0 đồng đã ổn định được tâm lý người gửi tiền, tránh đổ vỡ ngân hàng, đảm bảo được an toàn hệ thống ngân hàng.

Theo Thống đốc, các bước tiếp theo để xử lý các ngân hàng 0 đồng là đưa cán bộ từ các ngân hàng quốc doanh sang quản lý, điều hành, đảm bảo an toàn, tiết giảm chi phí trong các hoạt động nhằm giảm lỗ. Bên cạnh đó, cũng thực hiện từng bước thu hồi nợ xấu và tài sản đảm bảo.

Chính phủ đã chỉ đạo hoàn thiện phương án xử lý các ngân hàng yếu kém. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là chưa có khuôn khổ pháp lý đầy đủ để xử lý các ngân hàng đã mua.

Cũng theo ông Lê Minh Hưng, cái khó trong việc xử lý các ngân hàng 0 đồng là trước nay chưa có tiền lệ. Tới đây, khi Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi được thông qua thì sẽ có thêm công cụ xử lý, hỗ trợ tái cơ cấu và ưu tiên tìm các nhà đầu tư có năng lực tài chính trong và ngoài nước.

Sang phiên chất vấn sáng 17/11, khi trả lời câu hỏi liên quan đến các vấn đề còn tồn tại trong việc xử lý nợ xấu và tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, Thống đốc chỉ rõ nguyên nhân chủ yếu là hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế thời gian qua vẫn còn nhiều khó khă, trong khi hoạt động của các tổ chức tín dụng lại gắn với nền kinh tế nên khi tình hình kinh tế khó khăn thì hệ thống ngân hàng cũng gặp khó khăn, khiến quá trình tái cơ cấu không được như mong muốn.

Bên cạnh đó, các cơ chế chính sách hỗ trợ quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu vẫn còn bất cập.

Trong phiên chất vấn, ông Hưng cũng khẳng định sẽ không dùng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu.

Thu Nguyễn