Từ ngày 1/7/2019, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,39 triệu lên 1,49 triệu đồng/tháng. 

Vietnamnet đưa tin, trong báo cáo dự toán và phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 chiều 22/10, dự toán chi thường xuyên trong năm 2019 là 470,9 ngàn tỷ đồng. Chính phủ dự kiến chi khoảng 16.200 tỷ đồng để tăng lương cơ sở thêm 100.000 đồng (từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng, tương đương tăng 7%) từ 1/7/2019.

Lương hưu và trợ cấp ưu đãi dành cho người có công sẽ tăng cùng mức và thời điểm tăng lương cơ sở.

Tuy nhiên, Uỷ ban Tài chính ngân sách cho rằng, việc điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi với người có công đã bảo đảm mức tăng bình quân khoảng 7%/năm. Bên cạnh đó, ciệc tăng lương chưa đi đôi với tinh giản biên chế và giảm chi đối với khu vực sự nghiệp công lập.

“Chính phủ cần tính toán kỹ về vấn đề này, việc điều chỉnh cần đặt trong một tổng thể cân đối ngân sách bền vững và chắc chắn”, ông Nguyễn Đức Hải – Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách đánh giá.

Theo VnExpress, dự toán chi thường xuyên trong năm 2019 là 470,9 ngàn tỷ đồng. Thu ngân sách hơn 1,41 triệu tỷ đồng; tỷ lệ huy động 23% GDP, trong đó khoảng 20% GDP thu từ thuế, phí.

Dự chi ngân sách hơn 1,63 triệu tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 429.300 tỷ đồng, bằng 26,3% tổng chi ngân sách.

Theo báo cáo của Chính phủ, bội chi năm 2019 dự kiến là 222.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP. Đến cuối năm 2019, nợ công là 61,3% GDP, nợ Chính phủ 52,2% GDP; nợ nước ngoài quốc gia 49,9% GDP.

Thế Tam (Tổng hợp)