Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Mobifone) và các cổ đông của Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG) ngày 12/3 đã ký biên bản cam kết huỷ thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Sau khi huỷ hợp đồng, AVG sẽ trả lại MobiFone số tiền đã thanh toán mà không yêu cầu bồi thường.

Theo Vietnamnet, tại cuộc họp diễn ra chiều 12/3, MobiFone và AVG đã thống nhất huỷ việc chuyển nhượng 344,66 triệu cổ phần, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận theo thoả thuận đã ký kết và thực hiện năm 2015.

Ngoài ra, các cổ đông của AVG sẽ thanh toán các chi phí liên quan mà Mobifone đã trả cho các đơn vị liên quan tới giao dịch mua cổ phần AVG. Đồng thời, các cổ đông chuyển nhượng cũng đồng ý trả cho Mobifone khoản lãi cho số tiền Mobifone đã thanh toán cho cổ đông chuyển nhượng theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt, Mobifone và AVG sẽ xem xét và thực hiện các việc cần thiết đảm bảo không bên nào chịu bất kỳ thiệt hại gì cũng như không ảnh hưởng tới nguồn vốn và lợi ích của nhà nước.

Theo Lao Động, vụ việc được giàn xếp sau một cuộc họp rất căng thẳng, kéo dài 6 giờ dưới sự chứng kiến của đại diện Bộ Thông tin Truyền thông, các bên liên quan và luật sư.

Nguyễn Trang

Từ Khóa: