Những bảng hiệu hài hước này sẽ khiến bạn phải nhìn thêm lần nữa. Dù là bảng hiệu nhỏ trong chợ ghi tên loại chuối không xương, hay bảng hiệu cảnh báo coi chừng có chim cánh cụt dưới xe hơi, các bảng hiệu hài hước này chắc chắn sẽ làm bạn cười nghiêng ngả.
1. Sờ vào dây điện sẽ chết ngay lập tức – Phạt $200 – Newcastle Tramway Authority

2. You should have taken the bicycle …

2. Hẳn phải đi xe đạp rồi…

3. Beware of People Crossing the Road

3. Coi chừng có người băng qua đường…

4. Drunken People Crossing

4. Nguy hiểm: Coi chừng người say qua đường…

5. Dumb Woman’s Lane

5. Làn đường dành cho mụ ngốc

6. You are not allowed to…saw the seat?

6. Cấm … cưa ghế?

7. Heavy Pedestrians

7. Khách bộ hành nặng nề

(Coi chừng có nhiều khách bộ hành qua lại.)

8. Rainbow Rider

8. Người cỡi cầu vồng

9. Mountain Lion

9. Nếu gặp phải báo sư tử:

Đối mặt mặt với nó, chầm chậm lùi dần.
Làm mình to lớn. Hét to.
Giữ trẻ con bên mình.
Nhấc con trẻ lên mà không cúi người.

Nếu bị tấn công, hãy chống trả.

10. “Zone”
10. “Khu vực hay bị gãy gót giày”

11. Welcome

11. Chào mừng quý khách đến với … Tai nạn

12. No Responsibility if seagulls eat your funnel cake

12. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu hải âu ăn bánh của bạn

13. Thief

13. Coi chừng trộm xe

14. Beware of Bob
14. Coi chừng Bob

15. Crows
15. Quạ

16. Don’t do.. (what?)

16. Cấm làm (gì?)

17. No Swimming

17. Cấm bơi

18. Non-drying Paint

18. Hàng rào này quét sơn-không-khô đấy

19. Say No to Strangers and Strange Dogs

19. Hãy từ chối khách lạ và chó lạ

 

20. Don’t Ride Headless Horses

20. Cấm cưỡi ngựa không đầu

 

(Theo boredpanda.com)