Yêu quái sợ nhất điều gì?

Tín ngưỡng Thần Phật 01/01/21, 09:30

Mọi người đều nói, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 là một trận chiến chính tà... Nhà tiên tri Jeanne Dixon nổi tiếng phương Tây khi còn sống cũng đã từng đưa ra lời tiên tri rằng: năm 2020 là năm đại chiến giữa Thần và tà ma, nhân ...

Giải mã Kinh Thánh Khải Huyền và dị tượng thiên văn: Cảnh báo tương lai nhân loại ngay sau đại chiến Chính – tà

Tín ngưỡng Thần Phật 31/12/20, 11:30

Lời cảnh báo trong Kinh Thánh "Khải Huyền" xoay quanh hiện tượng thiên văn xảy ra gần đây đối với nhân loại sẽ cho chúng ta biết xu hướng chung của thế giới, và giúp mỗi người đưa ra những lựa chọn đúng đắn vào thời điểm lịch sử quan ...