‘Ôn dịch có mắt’ là chỉ điều gì?

Chuyên đề sức khỏe 04/03/21, 06:45

Đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tính đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 2,5 triệu người; chưa kể những nơi mà thống kê còn thiếu sót. Trong không gian dịch bệnh, có những người thường xuyên phải đi lại, tiếp xúc xã hội, thậm chí gần ...

Trí huệ cổ nhân: Ôn dịch sợ điều gì?

Đời sống 04/02/21, 06:45

Từ xưa đến nay, một khi đạo đức lễ nghĩa ở một địa phương nào đó băng hoại trên diện rộng thì dịch bệnh hoành hành thường hay kéo theo sau đó. Bệnh dịch xâm hại khiến cho người chết như rạ, vậy nên con người mới sợ dịch bệnh, ...