Nhân gian bầu cử có phiếu ma, âm phủ có kẻ dám sửa đổi sổ ghi án: Kết cục sẽ chịu hậu họa thế nào?

Tín ngưỡng Thần Phật 16/11/20, 09:30

Bầu cử Mỹ 2020 có lẽ là cuộc bầu cử đáng kinh ngạc nhất, trắc trở nhất và cũng gây tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử. Chính vào lúc Biden tuyên bố rằng mình đắc cử, Trump đã cảnh cáo rằng: “Thủ tục pháp lý mới chỉ bắt đầu!’... Bởi ...