Thuật bói chữ thần kỳ

Trí huệ cổ nhân 30/01/23, 13:17

Bằng một chữ mà biết họa phúc? Hai sự kiện lớn trong cuộc đời của Kỉ Hiểu Lam đã được dự ngôn trước bởi hai chữ. Thuật trắc tự cổ đại Trung Quốc rốt cuộc thần kỳ như thế nào?  Truyền thuyết kể rằng, Hoàng Đế đã ra lệnh cho Thương ...

Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Du Kí (Phần 2)

Văn hóa 20/01/23, 13:06

Cuộc sống khác biệt của chúng sinh trong Cửu Phẩm Liên Hoa là gì? Nếu họ nhớ nhung người nhà ở nhân gian, thì sẽ phát sinh chuyện gì? Thế giới Cực Lạc không có sự phân biệt nam nữ, vì sao vẫn có các nữ hài tử, mà họ ...

Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Du Ký (Phần 1)

Văn hóa 16/01/23, 13:01

Một ngày thiên thượng, ngàn năm địa thượng?! Cao tăng du lịch Phật quốc ở thiên giới, lúc quay lại thì đã sáu năm trôi qua. Trên cổng Nam Thiên Môn có chữ tiếng Trung? Tám chữ có thể khái quát tiền cảnh của Phật giáo?  Tiếp theo Phần 2 Chào mừng ...