Quẩn quanh vòng danh lợi
Bao toan tính nhọc nhằn
Mai sau tàn hơi thở
Mang gì ngoài xác thân?

Mai sau tàn hơi thở. Mang gì ngoài xác thân? Ảnh: pinterest.com.

Những hơn thua được mất
Thoảng qua như mây trời
Oán ân đời chồng chất
Trả khi nào cho vơi.

Những hơn thua được mất. Thoảng qua như mây trời. Ảnh: pinterest.com.

Sống theo Chân Thiện Nhẫn
Vạn dữ cũng hóa lành
Đường về hoa khai nở
Mau “Phản Bổn Quy Chân “

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||91ddfd416__

Ad will display in 09 seconds