Nắng nhẹ về trong chiều mưa tháng bảy
Giọt thu yêu lan toả khắp mọi triền
Anh vội đỡ từng hạt rớt ngoài hiên
Và ôm ấp vào lòng bao niềm nhớ

Đừng hờn dỗi hay giận hờn vô cớ
Để nhau buồn làm lạnh tấm trăng thu
Đừng thờ ơ như mấy ngọn vọng phu
Để rồi tiếc cái xuân thì ngắn ngủi

duyên số
Đừng hờn dỗi hay giận hờn vô cớ, để nhau buồn làm lạnh tấm trăng thu (Ảnh: bellasobrelaroca.com)

Ngẫm duyên số phải chăng là may rủi
Tại thiên duyên hay tiền kiếp xoay vần
Cảm ơn trời ban riêng sự đặc ân
Cho thu đẹp và trắng trong hơn ngọc

Thu ơi thu! Thướt tha cây chải tóc
Đã qua rồi cái hạ cháy trong tim
Thu ơi thu! Niềm mơ ước kiếm tìm
Em đã đến: Đừng bỏ anh đi nhé

Duyên số
Thu ơi thu! Thướt tha cây chải tóc (Ảnh: Vantho.net)

Thanh Bình