Anh hững hờ suốt cả mùa thu
Để giọt mưa em giữa trời tan tác
Giọt mưa em lẻ bạn
Tan giữa trời mùa thu

Vì thế, anh ơi vì thế
Giọt mưa em đã mãi xa rồi
Chỉ tiếc cho mùa thu buồn tẻ
Anh xòe tay chơi vơi

Anh hững hờ suốt cả mùa thu, để giọt mưa em giữa trời tan tác (nguồn ảnh: 500px.com).

Giọt mưa em đã mãi xa rồi
Dẫu bây giờ anh xòe tay đón đợi
Giọt mưa đã tan rồi – anh làm sao giữ nổi
Em xa rồi mãi xa

Còn nhiều mùa thu sẽ qua
Xin anh đừng hững hờ với giọt mưa chiều ấy
Giọt mưa là tình yêu đấy
Anh xòe tay hứng mưa…

Nghiêm Hằng

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||8d12f6814__

Ad will display in 09 seconds