Leonardo da Vinci là biểu tượng trong các biểu tượng, một nghệ sĩ tài danh, một thiên tài của mọi lĩnh vực. Trong cuộc đời mình, ông đã vẽ rất nhiều thứ, nhưng thật ngạc nhiên vì đến nay người ta vẫn chưa xác định được khuôn mặt ông, lý do chủ yếu là vì ông không vẽ tự họa.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Siegfried – một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chân dung và nhận diện khuôn mặt, đã thử tìm những chỉ dẫn trong hàng trăm bức tranh của Leonardo da Vinci, và từ một bức tượng mà da Vinci làm người mẫu khi ông còn nhỏ.

Cùng xem gương mặt mà Siegfried tìm thấy là gì.

Theo TED

Xem thêm: 

Từ Khóa: