Từ thưở ban đầu của loài người, con số ước tính 100,8 tỉ người đã sinh ra và chết đi, con số này tăng lên theo tỉ lệ 0,8% của dân số thế giới hàng năm. Chuyện gì xảy ra đối với tất cả các thi thể của những người đó sau khi họ chết đi? Và liệu hành tinh này có hết không gian dành cho mai táng không? Farnaz Khatibi Jafari lần theo sự biến đổi của cách mai táng thi thể.

Video được thực hiện bởi Farnaz Khatibi Jafari. Ảnh minh họa được thực hiện bởi Ivana Bošnjak and Thomas Johnson.

Video (chỉnh sang tiêu đề tiếng Việt):

Quý Khải

Xem thêm:

Từ Khóa: