Tổng cục Thống kê cho biết tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam có xu hướng giảm dần qua các quý khi số người có việc làm tăng ở cả khu vực thành thị và nông thôn.

Số liệu công bố ngày 9/12 cho thấy Việt Nam có gần 1,11 triệu người thất nghiệp tính đến quý III/2017, giảm gần 10.900 người so với quý II. Tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước là 2,02%,  giảm nhẹ so với quý trước đó.

Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm có xu hướng giảm dần qua các quý. Xét những người trong độ tuổi lao động, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm ghi nhận mức 2,30% trong quý I/2017, giảm xuống 2,26% trong quý II và 2,21% vào quý III.

Tính chung 9 tháng đầu năm, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi lao động là 2,26%, trong đó khu vực thành thị là 3,19% và khu vực nông thôn là 1,79%.

Về lực lượng lao động, số người trong độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) chiếm 54,88 triệu người, nhưng số người lao động đang làm việc trong 9 tháng ước đạt 53,52 triệu người.

Trong số này, 21,64 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 40,4% tổng số người đang làm việc); 13,7 triệu người làm trong khu vực công nghiệp và xây dựng (chiếm 25,6%); và 18,18 triệu người làm trong khu vực dịch vụ (chiếm 34%).

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15 – 24 tuổi) là 7,63%, trong đó khu vực thành thị là 11,99%, cao hơn so với mức 5,96% tại khu vực nông thôn.

Minh Tuệ