Cán cân ngân sách của Việt Nam ghi nhận tình trạng thặng dư hiếm thấy trong quý I năm nay khi thu ngân sách bất ngờ đạt cao hơn so với mức chi.
 

Theo số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố, tổng thu ngân sách nhà nước trong 3 tháng đầu năm 2018 đạt 308,48 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán năm và tăng 5,3% so cùng kỳ năm 2017.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách quý I tăng với mức chậm hơn là 1,7%, đạt 290 nghìn tỷ đồng, bằng 19% dự toán năm.

Như vậy, cán cân ngân sách quý I/2018 đạt mức thặng dư khoảng 18,5 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết các nhiệm vụ chi ngân sách trong quý I được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, và các chính sách an sinh xã hội.

Để đảm bảo cân đối ngân sách, đến ngày 28/3 đã phát hành 40,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán..

Theo dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, tổng thu ngân sách của Việt Nam năm nay dự kiến là 1.319,2 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 1.099,3 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô là 35,9 nghìn tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 179 nghìn tỷ đồng, thu viện trợ là 5 nghìn tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách dự kiến là 1.523,2 nghìn tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển là 399,7 nghìn tỷ đồng; chi trả nợ lãi là 112,5 nghìn tỷ đồng; chi viện trợ là 1,3 nghìn tỷ đồng; chi thường xuyên là 940,7 nghìn tỷ đồng; chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 35,8 nghìn tỷ đồng; dự phòng ngân sách là 32 nghìn tỷ đồng.

Bội chi ngân sách năm 2018 dự kiến ở mức 204 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7% GDP.

Minh Tuệ