Việt Nam dự kiến chi ngân sách nhà nước năm 2018 ra sao?

Khác 31/10/17, 17:37

Theo phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018, Việt Nam dự tính chi ngân sách khoảng 1,52 triệu tỷ đồng cho năm tới, tăng so với mức 1,39 triệu tỷ đồng ước tính cho năm 2017. Chi thường xuyên sẽ chiếm phần lớn tỷ trọng của chi ngân ...

End of content

No more pages to load