Bộ Tài chính cho biết tổng chi ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2018 là 649,2 nghìn tỷ đồng, trong khi thu ngân sách đạt 651,7 nghìn tỷ đồng, tạo ra mức thặng dư nhẹ.

Trong Hội nghị sơ kết công tác tài chính – ngân sách 6 tháng đầu năm tổ chức ngày 18/7, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách ước đạt 651.700 tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa lũy kế 6 tháng đầu năm đạt hơn 523.000 tỷ đồng, tăng 15,5%; thu từ dầu thô ước đạt 29.600 tỷ đồng, tăng 25,3%; và thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 146.000 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong nửa đầu năm 2018, cơ quan thuế đã thực hiện trên 22.600 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý thu ngân sách 4.700 tỷ đồng, số đã nộp vào ngân sách gần 2.000 tỷ đồng, thu hồi được 14.880 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Liên quan đến tình hình thu ngân sách của 2 “đầu tàu” kinh tế của cả nước, Người lao động dẫn lời lãnh đạo UBND Tp.HCM cho biết thu ngân sách của thành phố 6 tháng đầu năm ước đạt 184.000 tỷ đồng, cao hơn con số gần 120.000 tỷ đồng của Hà Nội. Tp.HCM dự kiến chỉ đạt hơn 98% chỉ tiêu thu ngân sách được giao trong năm 2018 do gặp nhiều khó khăn.

Về chi ngân sách, đại diện Bộ Tài chính cho biết tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đạt 649.200 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Con số trên giúp ngân sách nhà nước thặng dư 2.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Trong các khoản chi ngân sách, chi đầu tư phát triển đạt 130.000 tỷ đồng, tăng 42%; chi thường xuyên đạt 455.800 tỷ đồng, tăng 5% và chi trả nợ lãi vay đạt 59.300 tỷ đồng, tăng 6%.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, bao gồm cả nguồn trái phiếu Chính phủ, tuy tiến độ giải ngân cao hơn cùng kỳ năm 2017 song vẫn chậm so với yêu cầu dự toán.

Về chi thường xuyên tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tiết kiệm các khoản chi như khánh tiết, lễ tân, hội nghị, lễ hội, mua sắm công và đi công tác nước ngoài. Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính siết chặt quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm theo kết quả thanh tra, kiểm toán về chi thường xuyên, trong đó làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Vỹ An