Mỗi năm Việt Nam có khoảng 50 tỷ USD ngân sách nhà nước, nhưng có đến 1/10 trong số này được sử dụng không đúng mục đích. Kiểm toán Nhà nước đề nghị nên áp dụng văn hóa từ chức đối với những người đứng đầu cơ quan hay tổ chức vi phạm việc sử dụng ngân sách.  

Tại một hội thảo về rà soát, sửa đổi bổ sung Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 tổ chức tuần này, Thanh tra Chính phủ đưa ra con số thống kê: Mỗi năm Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi, xử lý vi phạm 2 tỷ USD, còn ngành thanh tra cũng đề xuất xử lý tới 3 tỷ USD.

Như vậy, số tiền ngân sách sử dụng không đúng mục đích đã lên tới tổng cộng 5 tỷ USD, chiếm 10% so với con số ngân sách quốc gia của Việt Nam khoảng 50 tỷ USD mỗi năm.

Ngân sách nhà nước sử dụng không đúng mục đích nhiều đến mức nào?
Kiểm toán Nhà nước mới đây kiến nghị Bia Hà Nội nộp bổ sung gần 1.900 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước

Tờ Tiền Phong dẫn lời Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho rằng những người đứng đầu cơ quan hay tổ chức vi phạm nghiêm trọng việc sử dụng ngân sách cần phải hướng đến văn hóa từ chức nếu được Kiểm toán chỉ ra.

Cũng tại hội thảo, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh cho biết riêng năm 2017 đã có 121 trường hợp không cung cấp tài liệu, dẫn tới không thể kiểm toán được nội dung theo kế hoạch. Nhiều trường hợp còn chậm cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán.

Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước cho biết số lượng kiến nghị kiểm toán không được các đơn vị thực hiện còn cao, gây thất cho thu ngân sách nhà nước, giảm hiệu quả hoạt động kiểm toán và tính nghiêm minh của pháp luật.

Thực tế cho thấy số kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước không được các đơn vị thực hiện còn cao. Năm 2015 có 35,7% kiến nghị về tài chính tương ứng số tiền 8.179 tỷ đồng; và năm 2016 có 24,4% kiến nghị về tài chính tương ứng số tiền 5.097 tỷ đồng chưa được các đơn vị thực hiện.

Ông Vinh cho biết hiện hành chưa có quy định về chế tài đối với hành vi vi phạm pháp luật Kiểm toán Nhà nước của đơn vị được kiểm toán, khiến tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán chưa đạt kỳ vọng. Kiểm toán Nhà nước mới dừng ở việc đôn đốc, nhắc nhở, chứ chưa có chế tài xử lý đối tượng vi phạm.

Minh Tuệ tổng hợp