Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa Hapro là 12.800 đồng/1 cổ phần. Mức giá này tương ứng định giá Hapro ở mức 2.816 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa công ty mẹ – tổng công ty Hapro, theo đó, hình thức cổ phần hóa là kết hợp hình thức bán toàn bộ phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa phát hành thêm để tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (Hapro) là 2.200 tỷ đồng với 220 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Về cơ cấu vốn điều lệ, nhà nước sẽ bán 65% cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược, 0.49% vốn điều lệ được bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp, 34,51% được bán đấu giá công khai.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng theo quy định và điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ và làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước khi không bán hết cổ phần theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về quỹ đất vàng mà Hapro đang nắm giữ, nhà nước yêu cầu Hapro thực hiện thuê đất và trả tiền thuê đất theo phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất; giải quyết các tồn tại về nhà, đất (nếu có) trước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Hoạt động chính của Hapro là kinh doanh thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu, phát triển hạ tầng thương mại.

Năm 2016, Hapro đạt doanh thu hợp nhất gần 4.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 65 tỷ đồng.

Thu Nguyễn