Giải trình trong cuộc họp Quốc hội chiều ngày 31/10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết con số tăng trưởng mạnh trong quý III/2017 là đáng tin cậy, với phương pháp thống kê có cơ sở khoa học, được quốc tế công nhận.

Số liệu thống kê trước đó cho thấy kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,46% trong quý III, vượt mức 6,28% của quý II và 5,15 trong quý I.

Để các đại biểu yên tâm hơn, Bộ trưởng Dũng đã đưa ra số liệu đầy khả quan về kinh tế trong 10 tháng qua như: Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016 và cao hơn mức tăng 7,9% của 9 tháng năm nay; Đầu tư nước ngoài tăng 16,3% xét theo số vốn đăng ký.

Bộ trưởng giải thích tốc độ tăng trưởng GDP có sự khác biệt giữa các quý trong năm do phụ thuộc vào các yếu tố chu kỳ sản xuất, mùa vụ.

Về chất lượng kinh tế, ông Dũng nhận xét đã có nhiều cải thiện, như việc tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao và ổn định (bình quân trên 6% trong giai đoạn 2011 – 2017), nền kinh tế đang giảm dần sự phụ thuộc vào tài nguyên, môi trường kinh doanh có nhiều tiến bộ.

Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6,5% là hoàn toàn có thể đạt được trong năm nay, vì theo thông lệ quý IV luôn là quý đạt tăng trưởng cao nhất.

Đối với năm 2018, Bộ trưởng cho biết mục tiêu GDP được đặt ra ở mức 6,5–6,7% do kinh tế thế giới được dự báo là sẽ phục hồi, các ngành chế biến chế tạo trong nước dự kiến sẽ tiếp tục đóng góp cho sự tăng trưởng.

Quang Minh (TH)