Theo thông tư 26/2017, quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và thẻ trả trước mà không cần tài sản đảm bảo.

Cá nhân từ 15 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng mà không cần tài sản bảo đảm
Cá nhân từ 15 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng mà không cần tài sản bảo đảm

Trước đó, theo quy định tại Thông tư 19, những người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự nhưng phải có tài sản đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong việc sử dụng thẻ mới được sử dụng thẻ ghi nợ không được thấu chi, thẻ trả trước, theo ANTĐ.

Bên cạnh đó, thông tư mới cũng quy định, người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản thì được sử dụng thẻ phụ là thẻ ghi nợ.

Cùng với đó, Thông tư mới cũng quy định người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản thì được sử dụng thẻ phụ là thẻ ghi nợ.

Chia sẻ trên báo Lao Động, nhân viên một chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần tại quận 3, Tp.HCM cho biết việc mở rộng đối tượng khách hàng được mở thẻ ngân hàng là tín hiệu tốt, nhưng để triển khai đồng bộ thì cần phải nghiên cứu thêm.

Trên thực tế, các cá nhân có độ tuổi từ đủ 15 đến chưa đủ 18 thường chưa có thu nhập hoặc tài sản đảm bảo nên quy trình xét duyệt chặt chẽ và cần có những hạn mức tín dụng phù hợp và xác nhận từ phía cha mẹ, người đại diện theo pháp luật để tránh trường hợp khách hàng thấu chi “quá tay” mà không có khả năng chi trả.

NguyễnThu