Khá nhiều người nhầm lẫn khi sử dụng 3 từ vựng này vì chúng đều có nghĩa là “bình thường, thông thường”. Vậy cách phân biệt là gì?

1. Ordinary và Normal

Normal – /ˈnɔːr.məl/ và Ordinary – /ˈɔːr.dən.er.i/ có ý nghĩa khá giống nhau, có thể dùng thay thế nhau trong hầu hết các trường hợp, chúng đều dùng để chỉ một điều gì đó bình thường, không có gì đặc biệt.

Ví dụ:

Arguing between family members is normal/ ordinary.

Việc tranh luận giữa các thành viên trong gia đình là điều bình thường.

It was a normal/ an ordinary meal.

Nó chỉ là một bữa ăn thông thường.

Tuy nhiên có một điểm khác biệt nhỏ khi dùng với người:

Ordinary people chỉ những người có điều kiện kinh tế bình thường, không giàu không nghèo.

Normal people lại có nghĩa là những người có hành vi, ý chí và cư xử bình thường giống người khác.

Ví dụ:

They built that house to sell for ordinary people.

Họ xây tòa nhà đó để bán cho những người bình thường. (có thu nhập trung bình)

They told me that James is autistic, but I feel he is very normal.

Mọi người nói rằng James bị tự kỷ, nhưng tôi thấy anh ấy rất bình thường.

Cần cẩn thận khi dùng từ ordinary để miêu tả một vật thuộc sở hữu của ai đó, nó có thể mang nghĩa là tầm thường, không có gì đặc biệt, thường mang nghĩa hơi tiêu cực.

Ví dụ:

Her new bag is very ordinary.

Cái túi mới của cô ấy rất bình thường. (không có gì đặc biệt)

2. Usual

Usual – /ˈjuː.ʒu.əl/ là từ chỉ một thói quen thông thường, nó có nghĩa khác với ordinary và normal.

Ví dụ:

That’s my usual cafe, I come there every weekend.

Đó là quán cà phê mà tôi hay tới, tôi tới đó vào mỗi cuối tuần.

I go to bed at my usual time.

Tôi thường đi ngủ đúng giờ của mình.

Thuần Thanh