Nếu bạn gặp bế tắc trong cuộc sống, hãy nghĩ về câu chuyện của chú nai sắp sinh con dưới đây. Có thể bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

There was one a pregnant deer. And she know the time coming to give birth. She found a secluded spot near a strong flowing river.

  • time is coming to do st: đến lúc phải làm điều gì đó

Có một con nai đang mang bầu. Và nó biết nó sắp sinh con. Nó tìm thấy một nơi tách biệt gần một dòng sông chảy mạnh. 

Just then dark clouds gathered and a strong bolt of lightning fell on the forest and started a forest fire. She looked to her left and she found there was a hunter there ready to shoot her. She looked to her right and she was surprised to find a hungry lion waiting to pounce on her.

  • ready to V: sẵn sàng làm gì

Bỗng nhiên mây đen kéo lại, một tia sét mạnh đánh xuống khu rừng và rừng bắt đầu cháy. Con nai nhìn sang bên trái và thấy một thợ săn chuẩn bị bắn nó. Nó nhìn sang bên phải và nó ngạc nhiên thấy một con sư tử đang đói chuẩn bị vồ nó.

What to do in this situation? There is a forest fire. There is a swift flowing river. There is a hunter. There is a lion.

Phải làm gì đây? Rừng đang cháy. Dòng sông đang chảy siết. Thợ săn ở đó. Con sư tử nữa.

Tình huống dường như không còn lối thoát của con nai (Ảnh:http://likequote.com/)

She had nowhere to go. In this situation where there is no way out. The deer decided to focus on one thing she can focus on: giving birth.

  • there is no way out: không có lối thoát
  • decide to V: quyết định làm gì
  • focus on: tập trung vào

Nó không còn chỗ nào để đi. Tình huống này có vẻ như không còn lối thoát. Con nai quyết định tập trung vào một thứ mà nó cần tập trung: sinh con.

And as she gave her full attention just to the process of giving birth. The following things happened:

There was a sharp bold of lightning. The hunter go disoriented and as he released the arrow, it zipped passed the deer and actually hit the hungry lion. The lion ran away from there, and a strong shower of rain put the forest fire out.

Khi nó tập trung sức lực chỉ để sinh con, chuyện xảy ra tiếp theo là:

Có một tiếng sét lớn. Nó làm người thợ săn mất phương hướng và phóng ra mũi tên trượt khỏi con nai và trúng ngay con sư tử. Con sư tử chạy đi và một cơn mưa kéo đến dập tắt cơn cháy rừng.

videoinfo__video2.dkn.tv||9ba9f2ee9__

What get us entangled in the first place, it is the responsibility of that every force of nature to take us out of it. So in this way, like the pregnant deer let us learn, to be in the moment. And to give our full attention to what’s in front of us. And the rest of our life will take care of itself. Things will naturally fall into place.

 “Những rắc rối xảy ra ban đầu thì sẽ có trách nhiệm của tự nhiên đem nó ra khỏi chúng ta. Cũng như chú nai mang bầu, chúng ta học được rằng hãy tập trung vào hiện tại. Tập trung toàn bộ sức lực vào những gì quan trọng nhất. Những gì còn lại đã có ông trời lo. Mọi thứ sẽ thuận theo tự nhiên

Thiên Cầm

Từ Khóa: