Chúng ta cùng tìm hiểu sự khác nhau của những từ có cách phát âm tương đồng dưới đây:

None và Nun

None (n)- /nʌn/: không ai cả, không gì cả.

Nun(n) -/nʌn/: bà sơ, tu sĩ, ni cô. chim áo dài

Halve và Have

Halve (v) -/hɑ:v/: chia đôi ra

Have (v) -/hɑ:v/: có.

Missed và Mist

Missed (v-ed) – /mɪst/ :trượt, hỏng, lỡ

Mist (n)- /mɪst/:sương mù

I và Eye

I (n)- /ai/ : tôi,chữ I

Eye (n)-/ai/: mắt

(Theo homophones.blogspot)

Xem thêm:

Từ Khóa: