Chúng ta cùng tìm hiểu sự khác nhau của những từ có cách phát âm tương đồng dưới đây:

Hole và  Whole

Hole (n)- /’houl/: lỗ, hố,  hang (loại nhỏ như hang chuột)

Whole (adj) -/’houl/: toàn vẹn,  đầy đủ, nguyên chất, bình an vô sự

Moose và Mousse

Moose (n) –/mu:s/: nai sừng Tấm

Mousse (n) -/mu:s/: món kem mút

Sole và Soul

Sole (n) – /soul/ : cá bơn, bàn chân, đế giày, đế, bệ. (adj): duy nhất, đồng nhất

Soul (n) – /soul/: linh hồn

Threw và through

Threw (v) – /θrou/: ném, vứt, quăng

Through (pre and adv) -/θrou/: qua, xuyên qua, xuyên suốt.

(Theo homophones.blogspot)

Xem thêm: