Chúng ta cùng tìm hiểu sự khác nhau của những từ có cách phát âm tương đồng dưới đây:

Chord và  Cord

Chord (n)- /kɔ:d/: dây, dây cung, dây đàn, dây thừng, hợp âm.

Cord (n) – /kɔ:d/: dây thừng nhỏ, dây, đường sọc, nhung kẻ.(v) buộc bằng dây thừng nhỏ

Slay và Sleigh

Slay (v) -/slei/: (dung trong văn học, thơ ca, khi đùa cợt): giết

Sleigh (n)-/slei/: xe trượt tuyết. (v): đi bằng xe trượt tuyết

Whoa và Woe

Whoa (exclamation) – /wou/: họ! họ!( dừng ngựa

Woe (n)  -/wou/: sự đau buồn; điều phiền muộn, tai họa, tai ương

J và Jay

J – /dzei/: chữ cái J

Jay – /dzeɪ/: chim giẻ cùi

(Theo homophones.blogspot)

Xem thêm:

Từ Khóa: