Phát âm đúng tiếng Anh là phần khó nhất trong quá trình học tiếng Anh. Nếu như bạn phát âm không đúng, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong giao tiếp. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu khái quát về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh.

1. Nguyên âm (vowel)

Khái niệm:

Nguyên âm là những dao động của thanh quản hay những âm mà khi ta phát ra luồng khí từ thanh quản lên môi không bị cản trở. Nguyên âm có thể tự đứng riêng biệt hoặc có thể đứng tược hoặc sau các phụ âm để tạo thành tiếng trong lời nói.

Các loại nguyên âm:

Nguyên âm đơn:

Nguyên âm đôi:

2. Phụ âm (consanants)

Khái niệm:

Phụ âm là âm phát từ thanh quản qua miệng hay những âm khi phát ra, luồng khí từ thanh quản lên môi bị cản trở, bị tắc ví dụ như lưỡi va chạm môi, răng, 2 môi va chạm… nhau trong quá trình phat âm. Phụ âm chỉ phát ra thành tiếng trong lời nói chỉ khi phối hợp với nguyên âm.

Các loại phụ âm:

Phụ âm vô thanh

Dưới đây là video hướng dẫn của thầy Thái Vi Lan, một người học và trải nghiệm tiếng Anh Mỹ với người bản xứ trên 20 năm. Các bạn cùng xem nhé:

Những kiến thức trên tuy căn bản nhưng sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều trong quá trình học tiếng Anh cũng như giao tiếp. 

Thiện Nhân